GRYDELAPPER I/S

- Målet er meningsfuld beskæftigelse til personer, der ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår, for derigennem at styrke borgerens livskvalitet.

- Grydelapper ønsker at skabe nogle rammer, der giver medarbejderne de bedst mulige betingelser for trivsel, udvikling af egne ressourcer og læring, ud fra hver deres forudsætninger. Dagligdagen målretter sig imod arbejde, støtte og omsorg, der kvalificerer den enkelte til større selvstændighed og udvikling af faglig stolthed.

- Hos Grydelapper søger vi desuden, at skabe rammerne til styrkelse af den enkeltes netværk - at udvikle sociale kompetencer og modvirke isolation. Dette sker både gennem guidning i det daglige, men også gennem sociale arrangementer, udenfor arbejdstid. Her kan være tale om eftermiddagsbesøg, hos hinanden, sommerfester og koncerter. Arbejdsrelaterede aktivitetsdage og udviklingsture er også med til at styrke faglighed, såvel som sammenholdet i gruppen.

- Det at have et arbejde og dermed indgå i et arbejdsfællesskab, er med til at højne livskvaliteten, for folk generelt og således også for grupper, der fordrer et beskyttet beskæftigelsestilbud.

- Da vi har mange forskellige funktioner og arbejdsopgaver, er der mulighed for rokade og afprøvning af forskellige områder, inden for kantinedrift. Vi har mulighed for at give vores medarbejdere tovholder opgaver og dermed udfordre og udvikle den enkelte medarbejder, løbende.

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk